Škoda Auto

Spolupráce začala již od roku 2011.
Jsme oficiálním vendorem společnosti Škoda Auto a VW Group.
Tvorba interaktivního softwaru pro prezentaci značky.
Software je propojený na interní CMS system Škoda Auto.
5 dotykových kiosků série D-Touch Prime na Letišti Václava Havla.
1 dotykový kiosek série D-Touch Prime v Autostadtu ve Wolfsburgu, Německo.
Pronájem dotykových obrazovek a softwarového řešení na expo a výstavy.

V prostorách Letiště Praha je pro cestující k dispozici již od roku 2011 nové komunikační médium. Dotykové reklamní a informační panely – Smart kiosky umožňují návštěvníkům v příletové i odletové hale snadno vyhledávat informace ohledně produktů a novinek společnosti ŠKODA. Za specifickým technickým řešením stojí především úzká spolupráce s marketingovým oddělením, kdy se obsah dynamicky mění v závislosti na speciálních událostech či novinkách v oblasti nových značek a vozů..

Cílem Smart Kiosků je dát návštěvníkům možnost podívat se na propagační materiály (galerie, videa)  a přidružené informace na dotykovém zařízení navrženém pro využití ve veřejných prostorách. Informace jsou dostupné ve třech jazykových verzích – čeština, angličtina a němčina. V rámci integrace do portálu Letiště Praha slouží Smart Kiosek jako “okno” do webu Letiště Praha. Uživatelské rozhraní klade důraz na jednoduchost ovládání za pomoci gest na dotykové obrazovce. Existují různé zóny umístění kiosků, které umožňují zobrazovat rozdílný hlavní obsah dle svého umístění. Prakticky je možno pro každý jednotlivý kiosek udělat specifický obsah a tím mít zcela jiné informace podle místa, kde se zařízení nachází.

Recommended Posts