Grand Majestic Prague

Informační panel pro hosty hotelu.
Aktuální nabídky restaurací, barů a wellness.
Mapa města s vyznačenými turistickými místy.
RSS news feed.
Přístup na TripAdvisor profil a web hotelu.
Navigační systém budovy a konferencí.
Vzdálená správa obsahu.
On-line objednávka služeb taxi a transportu.
Zařízení série D-Touch Prime 55″.

SOFTWARE

Ukázka realizace softwarové části a designu.

Most Recent Projects