Festival Proudy 2013

Vytvoření interaktivního softwaru pro návštěvníky festivalu.
Informační mapa areálu.
Prezentace partnerů festivalu.
Pronájem zařízení série D-Touch Prime.
Vytváření a odesílaní interaktivních pohlednic s pomocí Kinect.

SOFTWARE

Ukázka realizace softwarové části a designu.

Related Projects